top of page

Om Alhambra


Alhambra har opstart og godkendt d. 15-12-2015 efter Lov om Social Service § 66, nr. 1, stk. 5 til at modtage 5 unge i anbringelsesophold (almindeligt socialpædagogisk opholdssted).

Opholdsstedets Alhambras målgruppe er i alderen 10- 17 år med mulighed for efterværn efter Servicelovens § 76 frem til det 23. år.  

Opholdsstedets faglige tilgang er relationspædagogisk og pædagogiske metoder tager udgangspunkt i anerkendelse, relationer, struktur og engagement. Alhambra vil skabe trygge og stabile rammer op for, at de unges fundament er i orden. Rummeligheden, trygheden og omsorgen er vigtig for dem, ledelsen har også blik for almindelige teenager-tanker og problemer, og for at de unge ikke føle sig anderledes.

Opholdsstedet er tilrettelagt den pædagogiske indsats med udgangspunkt i anbringende kommunes handleplan.
Tilbuddet benytter et godkendt elektronisk dagbogs-system, og udarbejde status- og evaluerings-skrivelser der følger op på de mål som anbringende kommune har opstillet.

Opholdsstedet Alhambra har ansætte socialpædagoger, medhjælper og psykolog med erfaring fra arbejde med målgruppe. Opholdstedet Alhambra har fokus på at sammensætte en personalegruppe der kan supplere hinanden med deres forskellige uddannelser og erfaringer fokus på medarbejdere med social-faglig baggrund og erfaring fra arbejde med målgruppen sikrer, at de unge vil kunne få relevant støtte og omsorg under opholdet i opholdsstedet. 

Opholdsstedet Alhambra er indrettet i en stor villa i gå afstand til Jyderup Station (700 m).  Vi har lagt vægt på opholdsstedets geografiske placering for at sikre, at de unge selvstændigt kan komme til skole, fritidsaktiviteter, indkøb og lignende.

Alhambrahuset er indrettet med ene værelser til de unge og med fælles faciliteter i form af køkken, tre badeværelser, stuer, vaskerum og have. Det er vigtigt  at de unge trives med de fysiske rammer, og at en af de ting som skal være med til at sikre trivslen i huset er, at de unge skal selv indrette deres værelser. Vi hjælper de unge med indkøb og indretning. Ved indretningen har der blevet lagt vægt på, at det skal være en indretning, som de unge trives med og finder hjemligt. Desuden har vi planlagt også, at fællesarealerne skal indrettes som et hjem. Vi har stor interesse for og fokus på indretning og på, at det skal være hyggeligt.

bottom of page