top of page
IMG_6322.jpeg

Målgruppe

Tilbudsportalens kategorier:

  • Psykosociale problemer

  • Indadreagerende adfærd

  • Opmærksomhedsforstyrrelse

  • Stressbelastning

  • Omsorgssvigt

  • Social-kognitive eller social-emotionelle vanskeligheder

  • Etnisk minoritet

  • Uledsagede flygtninge børn/unge

Målgruppen omfatter børn/unge, som er opvokset i udsatte familier. Deres opvækst er ofte præget af en stærkt belastet psykosocial baggrund, med massive omsorgssvigt og tidlige skader på personligheden til følge. De gruppe har brug for struktur og voksen kontakt. De unge kan  indflytningstidspunktet typisk være i risiko for isolation, og have uhensigtsmæssige social netværk, eller en svag effektregulering. Der kan være tale om angstadfærd og/eller PTSD-lignende symptomer, som vi har håndteret med betydelig succes.

 Målgruppen er karakteriseret ved at have forskelligartede og ofte multikomplekse udfordringer. Alhambra har særlig ekspertise i arbejdet med børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, herunder både flygtninge samt efterkommere deraf. Vores store tværkulturel indsigt og forståelse fremmer både barnets/den unges udvikling, og ikke mindst styrker samarbejdet med deres netværk.

IMG_6302.jpeg

Pædagogisk metoder

I Alhambrahuset bruger vi altid miljøterapi – i det vi indretter hele miljøet omkring den unge, så det fordrer positiv udvikling. Vi er bevidste om alle valg mht. det fysiske miljø lige fra placering af huset, til hvornår vi handler dagligvarer og risikovurderingen af forskellige indretningsgenstande.

 

Vi bruger altid de følgende pædagogiske metoder:

 

● Motivation

● Motiverende samtale

● Low Arousal

● Pårørendesamarbejde

● Struktur

● Afstresning

● NUZO (nærmeste udviklingszone)

● Praktiske pædagogiske metode: Observation

IMG_6307.jpeg

Faglig tilgang

Opholdsstedets faglige tilgang er relationspædagogisk og pædagogiske metoder tager udgangspunkt i anerkendelse, relationer, struktur og engagement. Alhambra vil skabe trygge og stabile rammer op for, at de unges fundament er i orden. Rummeligheden, trygheden og omsorgen er vigtig for dem, ledelsen  og medarbejdere har også blik for almindelige teenage-tanker og problemer, og for at de unge ikke føle sig anderledes

IMG_6297.jpeg

Visitation

Fra anbringende kommune deltager en sagsbehandler, den unge og evt. andre relevante personer. Fra Opholdsstedet vil lederen samt en pædagogisk medarbejder deltage i visitationsmøderne. Efter mødet, har begge parter et par dage til at vurdere, om tilbuddet er relevant.

bottom of page